English

Tehlikeli işlerde mesleki eğitim, vergiden müstesna çocuk zammı, tarımsal faaliyette bulunanların prim borçları

Sirküler No: 1429

1-) TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİ. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve yönetmelik ekinde (Ek-1) belirtilen işleri ve bu işlerde çalışanların mesleki eğitimleri için hazırlanan yönetmelik “TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK” 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Yönetmeliğe göre:

Mesleki Eğitim Zorunluluğu: 

a-) Yönetmelik ekindeki (Ek-1) çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.

b-) İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer almakla birlikte, çalışanın yaptığı iş yönetmelik ekindeki (Ek-1) çizelgede belirtilen işler dışında ise, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz.

Yönetmelik hükümleri 13.07.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, işveren ve yetkililerinin yönetmeliği gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız. 

2-) 01.07.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI: 

01.07.2013 – 31.12.2013 dönemleri arasında uygulanacak vergiden müstesna çocuk zammı tutarları aşağıdaki gibi yeniden belirlendi.

                                                 0-6 Yaş Grubunda Yer              Daha Büyük Çocuklara

         Dönemi                            Alan Çocuklara İlişkin                         İlişkin

                                                     Çocuk Zammı                           Çocuk Zammı

                                                             (TL)                                           (TL)

———————————-     ———————————-       ———————————-

01.07.2013 – 31.12.2013                    38,40                                        19,20

3-) TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİNTİ YAPILMAK SURETİYLE TAHSİL EDİLMESİ.

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendinin (4) (Tarımsal faaliyetlerde bulunanlar) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla ve prim borçlarına mahsuben kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesine ilişkin tebliğin 01.03.2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığına dair duyuruyu 16.04.2013 tarih ve 1397 nolu sürkümüzle  yapmıştık. Söz konusu konu ile ilgili Kurum tarafından 02.07.2013 tarihli ve 2013-27 nolu Genelge de yayınlandı.

Tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden kesinti yapmakla yükümlü olan işverenlerin genelgeyi gözden  geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görmek için tıklayınız…