English

Mali tatil hatırlatması

Sirküler No: 1427

Bilindiği gibi 2007 yılından itibaren Temmuz ayının ilk iş gününden Temmuz ayının 20’sine kadar mali tatildir. Bu yıl Haziran ayının son günü resmi tatile denk gelmesi nedeniyle, mali tatil 2 Temmuz 2013’ de başlamış olup 22 Temmuz 2013 tarihinde sona erecektir.

Vadesi Mali Tatile Rastladığı Takdirde Tatilin Son Gününü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılan Süreler: 

Aşağıda belirtilen sürelerin son gününün mali tatile rastlaması halinde süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün süre ile uzamış sayılır;

— Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri (Haziran 2013 dönemi damga, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin 29 Temmuz 2013 Pazartesi günü akşamına kadar verilmesi mümkündür),

— İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi,

— Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karsı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler,

Verilecek Beyannamelerde ve Bu Beyannameler Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Sürenin Uzaması:

Verilecek beyannamelerde, beyanname verme süresinin son günü mali tatile rastlaması halinde, süre tatilin son gününü izleyen günden itibaren yedi gün uzamış sayılır.

Bu şekilde beyanname verme süresi uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla) uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günü mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacaktır. 

Bu çerçevede; 23.07.2013 tarihinde verilmesi gereken Damga Vergisi Beyannamesi ve Muhtasar Beyanname ve 24.07.2013 tarihinde verilmesi gereken KDV beyannamesinin verilme süresi 29.07.2013 tarihine uzamaktadır. Bu beyannamelere ilişkin yapılacak vergi ödemelerinin süresi de 30.07.2013 tarihine kadar uzamaktadır. Ayrıca, dileyen mükellefler süre sonunu beklemeden beyannamelerini erken verebilirler. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…