English

SGK tecil ve taksitlendirme yetkileri

Sirküler No: 1422

Sosyal Güvenlik Kurumu’na borçlu olanların tecil ve taksitlendirme taleplerinin yerinde çözüme kavuşturulması ile tecil ve taksitlendirme işlemlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla SGK Yönetim Kurulunun 13/6/2013 tarihli, 2013/214 sayılı kararıyla 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde kullanılacak yetki tutarları 20.06.2013 tarih ve 2013/25 sayılı Genelge ile yeniden belirlenmiştir. 

Tecil ve Taksitlendirme Yetki Tutarları:

a) Sosyal güvenlik merkezlerince takip edilen ve 1.500.000 TL’ye kadar olan Kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde sosyal güvenlik merkezlerinin müdürü,

b) 1.500.001- 3.000.000 TL arası Kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde sosyal güvenlik il müdürü,

c) Büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki sosyal güvenlik il müdürleri 1.500.001 – 4.000.000 TL arası, Kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde, yetkilidir.

Ayrıca, bünyesinde icra takip, haciz ve satış işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik merkezi kurulmayan sosyal güvenlik il müdürlüklerinde; büyükşehir belediyesi olan iller için 4.000.000 TL’ye kadar, diğer illerde ise 3.000.000 TL’ye kadar olan borçların tecil ve taksitlendirme yetkisini il müdürleri kullanmaya devam edecektir.

Büyükşehir belediyesi olan iller için 4.000.000 TL’yi, diğer iller için ise 3.000.000 TL’yi aşan tutarların tecil ve taksitlendirme talepleri  İhtilaflı Primler Daire Başkanlığına gönderilmekle beraber söz konusu borç tutarları,

3.000.001- 4.500.000 TL arasında ise  İhtilaflı Primler Daire Başkanı,

4.500.001- 6.000.000 TL arasında ise  Sigorta Primleri Genel Müdürü,

6.000.001- 7.500.000 TL arasında ise  Kurum Başkanı,

7.500.001 TL  ve üzerinde ise  Yönetim Kurulu, tarafından değerlendirilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…