English

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti 01.10.2013 tarihine ertelenmiştir

Sirküler No: 1420

15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslara ilişkin açıklamalara yer verilmiş, konu 1418 Numaralı Sirkülerlerimizle duyurulmuştu.

Bu kez, 29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 427 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ nin 4 numaralı bölümünün (a) ve (b) bentleri ile 6 numaralı bölümünün ikinci paragrafında yer alan 01.07.2013 tarihleri 01.10.2013 olarak değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikle; 01.07.2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorunda olanların bu mecburiyetleri 01.10.2013 tarihine ertelenmiş bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…