English

Yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri kapanış onayı

Sirküler No: 1415

Yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri kapanış tasdikine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ 06.06.2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Tebliğe göre: 

19.12.2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – (1) Kapanış onayı yapılacak defterlerin onay zamanı ve şekline ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur. (Yürürlük tarihi: 01.01.2013)

b) Yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur. (Yürürlük tarihi: 06.06.2013)

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…