English

Kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı

Sirküler No: 1400

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 28 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirkülerleri ile;

25 Nisan 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Nisan 2013 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri 30 Nisan 2013 Salı günü mesai saati sonuna kadar  kanuni süresinde ödemeleri gerektiği tabiidir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…