English

İstirahatli sigortalıların çalışılmadığına dair bilidirimin yapılması

Sirküler No: 1396

12.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmasına ilişkin 02.03.2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” in 5 inci maddesinde bu hususta düzenleme yapılmış olup,

1. Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.

2.  Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçer. 

hükmü getirilmişti.  Konu ile ilgili açıklamayı 05.03.2013 tarih ve 1373 nolu sirkümüzle duyurmuştuk.

Söz konusu işlemlerin nasıl yapılacağına dair uygulama ile ilgili Kurum tarafından 06.04.2013 tarih ve 2013/19 nolu genelge de yayınlandı.

5510 sayılı Kanunun 4/a (ücretle çalışanlar) kapsamında bulunan sigortalılar için 02.03.2013 tarihi itibariyle başlayan istirahat raporları ile ilgili uygulama şekilleri açıklanmıştır.  

Genelgedeki açıklamalar çok uzun ve örneklidir. İşveren ve vekillerinin idari para cezalarıyla karşılaşmamaları için yukarıdaki Genelge’yi  gözden geçirmelerini  önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…