English

Bankalarca kesinti yoluyla ödenen vergiler ile Ar-Ge indirimine ilişkin bilgilerin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmesi

Sirküler No: 1395

İnternet ortamında verilecek olan 2012 yılı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde Gelir İdaresi Başkanlığınca bazı düzenlemeler yapılmıştır. Beyannamenin düzenlenmesinde aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gerekir.

1-) 2012 takvim yılına ilişkin bankalardan elde edilen faizlere ilişkin kesilen vergilerin her banka şubesi için aylık olarak girilmesi gerekmektedir.

Beyanname üzerinde bu bölümlere açılan kulakçıklarla; ilgili banka tarafından kesilen vergi ile beyanname üzerinde mahsup edilen vergi tutarlarının uyumlu olup olmadığının kontrolünün yapılması amaçlanmaktadır.

2-) Yine kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ekler bölümünde yeni açılan Ar-Ge bilgileri kulakçığında Ar-Ge indirimine konu edilen projelere ilişkin Ar-Ge indirimlerinin her proje ayrı satırda olmak üzere gösterilmesi gerekmektedir.

Firmaların yukarıdaki hususlarla ilgili son günlere kalınmadan gerekli hazırlıklarını yapmalarını önemle tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…