English

Türkiye’ de yerleşik kişilerin yurt dışında sahip olduğu şirket, ortaklık ve şubeleri hakkında bilgi formu

Sirküler No: 1386

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’ in (Tebliğ No: 2008-32/34) 10 uncu maddesinde;

1-) Türkiye’de yerleşik kişiler, yurt dışında şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube açmak için yaptıkları ilk nakdi ve/veya ayni  sermaye ihracını müteakip üç ay içerisinde, Müsteşarlığın internet adresinde yer alan (EK-1) yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formunu açıklamalar doğrultusunda doldurarak Müsteşarlığa gönderirler. 

2) Sermaye ihracı gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kişiler, her takvim yılını müteakip üç ay içerisinde Müsteşarlığın internet adresinde yer alan bilgi formunu, formda istenilen bilgileri ve yapılan transferleri güncelleyerek Müsteşarlığa gönderirler. 

3) Türkiye’de yerleşik kişiler, tasfiye edilen veya devredilen yurt dışındaki şirket, ortaklık ve şubelerinin durumu hakkında, tasfiye sürecinin sona ermesini veya devredilmesini müteakip en geç üç ay içerisinde, Müsteşarlığa bilgi verirler.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Yurt dışında şirketi, iştiraki veya şubesi olan gerçek veya tüzel kişilerin, yukarıdaki tebliğ açıklamalarına göre durumlarını değerlendirerek Hazine Müsteşarlığı’nın internet adresinde yer alan formu 31 Mart 2013 tarihine kadar düzenleyerek Müsteşarlığa göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…