English

Firmanızın elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasına girip girmediğini kontrol ediniz

Sirküler No: 1372

Elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin durumları hakkında açıklamalara 21.01.2013 tarih ve 1342 No.lu Sirkülerlerimizde yer verilmiştir. Konu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 58 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleri ile de ilave açıklamalar yapılmıştır.

Yukarıda bahsedilen sirkülerlerimizde de belirtildiği üzere,

– 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın, 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 25 Milyon TL veya daha yüksek ise,

– 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 10 Milyon TL veya daha yüksek ise

elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA YAYIMLANAN 58 SERİ NO.LU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ EKİNDE; 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KAPSAMINDA MADENİ YAĞ LİSANSINA SAHİP MÜKELLEFLERE AİT LİSTE İLE 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (III) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARI İMAL, İNŞA VEYA İTHAL EDEN MÜKELLEFLERE AİT LİSTELER YER ALMAKTADIR. AYRICA, LİSTELERİN LİNKLERİNE AŞAĞIDA YER VERİLMİŞTİR.

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/sirkuler/vuk/5015_P.P.K_Madeni_Yag.pdf

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/sirkuler/vuk/4760_OTV_III.pdf

FİRMALARIN, BU LİSTELERDE YER ALAN MÜKELLEFLERDEN MAL ALIŞLARININ OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETMELERİNİ, OLMASI HALİNDE ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMALARI İÇİN GEREKLİ HAZIRLIKLARA BAŞLAMALARINI ÖNEMLE HATIRLATMAK İSTERİZ.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…