English

SGK prim borçlarının ilan edilmesi

Sirküler No: 1365

6183 sayılı Kanun uyarınca yapılan borç tebliğlerinin ilan tahtasına asılması, ilan yoluyla yapılması ile Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerde ilan edilmesine ilişkin parasal limitlerde uyulması gereken hususlarda değişiklik ile ilgili Kurum tarafından 2013/07 nolu genelge yayınlandı.

Genelgeye göre:

6183 sayılı Kanun uyarınca yürütülen işlemlerden dolayı tebliğe konu borç tutarının (borç aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı) 1.800,00 TL’den az olması halinde, gazete yoluyla ilanen tebliğ yapılmaksızın ilan yazısının (tebliğ evrakı) sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünün ilan asmaya mahsus (ilan tahtası) mahallinde asılması suretiyle ilanen tebliğ işlemi yapılacaktır.

İlan yoluyla tebliğ edilecek borç tutarının; 

a) 1.800,00 TL (dahil) ile 180.000,00 TL arasında olması halinde, ilanın sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünün bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede yayınlanması, 

b) 180.000,00 TL ve üzerinde olması durumunda ise mahalli gazetelerin yanı sıra Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde de ayrıca yayınlanacaktır.

AYRICA BORÇLULARIN BANKA HESAPLARINA HACİZ GELME İHTİMALİ SÖZKONUSUDUR. BORCU OLAN FİRMALARIN BU HUSUSA DİKKAT ETMELERİNİ ÖNEMLE TAVSİYE EDERİZ.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…