English

Sendikalar kanunundaki önemli değişiklikler

Sirküler No: 1361

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 07.11.2012 tarih 28460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylelikle, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu bir araya getirilmiştir.

Bu Kanun ile;

– İşkolu sayısı 28’den 20’ye düşürülmüştür.

– Sendika üyeliği yaşı 16’dan 15’e indirilmiştir.

– Sendika üyeliği ve üyelikten çıkmak için aranan noter şartı kaldırılarak, bu işlemlerin       e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilmesine olanak tanınmıştır.

– Aylık üyelik aidatı miktarı, işçinin bir günlük çıplak ücreti yerine, kuruluşların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre genel kurul tarafından belirlenecektir.

– İşkolu barajı yüzde 10’dan yüzde 3’e düşürülmüştür (Yüzde üç üye şartı, Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara bağlı işçi sendikaları için Ocak 2013 istatistiğinin yayımı tarihinden 1/7/2016 tarihine kadar yüzde bir, 1/7/2018 tarihine kadar yüzde iki olarak uygulanır). Sendika, işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde 3’ünün üyesi bulunması şartıyla, işyerinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasının, işletmede ise             yüzde 40’ının kendi üyesi bulunması halinde toplu iş sözleşmesi yapabilir.

– Sendika kurucusu olmak için o işkolunda fiilen çalışma şartı korunmuş ancak Türk vatandaşı olma ve Türkçe okur-yazar olma şartları kaldırılmıştır.

– Aynı işkolunda ve aynı işyerinde birden fazla sendikaya üyelik yasağı korunurken; aynı işkolunda farklı işyerlerinde farklı sendikalara üyelik mümkün hale getirilmiştir.

– Sendikaların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri, yeminli malî müşavirlerce yapılacaktır.

– Sendikal faaliyetlerinde bulunmalarından dolayı iş sözleşmelerinin feshedilmesi halinde, 30’dan az işçi çalıştıran işyerlerinde işçilerin sendikal tazminat (bir yıllık ücret tutarından az olamaz) talep etme hakkı ortadan kaldırılmıştır.

Kanun hakkında detaylı bilgiye 28460 sayılı Resmi Gazete’den ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…