English

Yurt dışından posta ya da hızlı kargo ile ticari mal getirtilmesi

Sirküler No:1466

Bazı işletme sahipleri veya yetkilileri yurt dışından gelirken işletmelerinde kullanılmak üzere ticari mal olarak tanımlanabilecek nitelikte alet, edevat veya çeşitli makine parçalarını beraberinde getirmekte veya bunları posta veya hızlı kargo taşımacılığı ile getirtmektedirler.

Bilindiği üzere, Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük kıymeti gönderim başına toplam 75 Avro’yu geçmeyen eşya önemli değeri olmayan eşya olarak kabul edilmekte ve muafiyet tanınmaktadır.

Özellikle yurt dışından posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla getirtilen ve değeri 75 Avro’ nun üzerinde olan ticari malların süresi içinde mutlaka gümrük idaresine beyan edilerek gerekli yasal yükümlülükleri yerine getirilerek millileştirilmesi gerekmektedir.

Aksi halde, Gümrük Kanununa muhalefetten para cezası ile birlikte hürriyeti bağlayıcı cezalarla karşı karşıya kalınabilmektedir.

Gümrükte beyannameye bağlanmayan hiçbir ticari malın (75 Avro’ yu geçmeyenler hariç) getirilmemesini önemle hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın…