English

Doğalgaz dağıtım şirketlerinin aldıkları güvence bedellerinin değerlemelerinin hangi değerleme ölçüsü ile yapılacağı

Sirküler No: 1468

Doğalgaz dağıtım lisansı kapsamında, doğalgaz dağıtımı yapan şirketlerin Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesindeki hüküm çerçevesinde alacaklarını garanti altına almak üzere, abonelik anlaşmasının imzalanması sırasında abonelerden güvence bedeli aldıkları ve sözleşmenin iptali halinde alınan güvence bedellerinin TUİK’ in aylık TÜFE artış oranına göre güncelleştirilerek abonelere iade edildiği, alınan güvence bedeli ile güncelleştirilerek müşteriye iade edilen bedel arasındaki fark için Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu Kapsamında yapılması gereken işlemler için Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın 22.08.2013 tarih ve 71387770-105[258-2013/48]-28 sayılı özelgesinde;

1-Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirme; 

Abonelerden alınan güvence bedellerinin Alınan Depozite ve Teminatlar hesabında takip edilmesi mümkün olup, güvence bedellerinin yatırım araçlarında değerlendirilmesi halinde elde edilen gelirlerin kurum kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, abonelik sözleşmeleri aktif olan abonelerden alınan güvence bedelleri için bir güncelleştirilme yapılamayacak olup, bu bedellere ilişkin olarak herhangi bir fark oluşmayacağından kurum kazancınızın tespitinde gider olarak indirilmesi söz konusu olmayacaktır.

Ancak söz konusu güvence bedellerinin; abonelik sözleşmesinin iptali nedeniyle abonelere güncelleştirilmiş değeri üzerinden iadesi halinde ise, güncelleştirme nedeniyle ilave olarak iade edilen tutar, iadenin yapıldığı dönemde kurum kazancının tespitinde gider olarak yazılabilecektir.

2-Vergi Usul Kanunu Yönünden Değerlendirme;

Abonelerden tahsil edilen güvence bedellerinin dönem sonunda, Vergi Usul Kanununun 265 inci maddesinde düzenlemesi yapılan mukayyet değere ait hükümler ile 285 inci maddesindeki hüküm kapsamında değerlemesinin yapılması gerekmekte olup, bu düzenlemeler dışında, başkaca bir değerleme ölçütünün kullanılması vergi kanunları açısından mümkün bulunmamaktadır.

Şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.

Doğalgaz dağıtım şirketleri ile benzer iş yapan ve benzer şeklide güvence bedeli veya depozito alan firmalarında yukarıda yazılı olduğu şekilde işlem yapabilecekler görüşündeyiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın.