English

TTK’na göre 01 Ocak 2014 tarihine kadar yapılması gereken düzenlemeler

Sirküler No: 1471

Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (resmi kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar, V.U.K.’ unda düzenlenen fatura, irsaliye, gider pusulası gibi);

– Tacirin sicil numarası,

– Ticaret ünvanı,

– İşletmenin merkezi,

– İnternet sitesinin adresi (1345 sayılı sirkülerimizde açıklanan denetime tabi sermaye şirketleri için geçerlidir)

gösterilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu bilgilerin tümü aynı zamanda internet sitesinde de yayımlanacaktır.

İnternet sitesinde ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ile soyadları, tüm bu şirketlerde taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarları  yayımlanacaktır.

TTK ile faturanın VUK’da sayılan asgari içeriğine ek olarak tüm tacirler için “ticaret sicil numarası” nın; internet sitesi açmak zorunda olan şirketler içinse “ticaret sicil numarası” ve  “internet sitesinin adresi” nin de eklenmesi zorunlu kılınmıştır.

İlgili düzenleme, 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğinden gerekli düzeltmelerin gecikmeden yapılmasını tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş

PDF olarak görüntülemek için tıklayın