English

Grup şirketleri arasında kredi aktarımı

Sirküler No: 792

Grup şirketleri arasında mali yapısı ve ticari itibarı sağlam, düzgün olarak bilinen ve görünen bir şirketin, bankalardan kredi temininde güçlük çeken  grubun diğer bir şirketine kendisi adına aldığı banka kredisini aynen aktarması mümkündür.

Bu durumda bir grup şirketi kendi adına aldığı banka kredisini aynı gün, aynı şartlarla yani faiz oranı, vade ve diğer şartlarda dikkate alınarak aynen yansıtılması halinde bu aktarma işlemi örtülü sermaye sayılmaz ve yansıtılacak faizler için KDV doğmaz. Yansıtılan faiz için KDV’ siz fatura kesilebileceği görüşündeyiz.

Bu istisnai durumdan faydalanabilmek için alınan kredinin alındığı gün aktarılması gerekir. Ayrıca geri ödemelerde de aynı şartlara uyulması yani krediyi temin eden şirketin kredi taksitlerini ödemesi ile birlikte, aktarılan şirketinde aynı sürede taksitlerini ödemesi gerekir. Zira, krediyi temin eden şirketin taksitini ve faizini süresinde ödemesine rağmen grup şirketten vadesinden çok daha sonra tahsil etmesi durumu borç verme hizmeti verilmesi  şartların ihlali anlamına geleceği için örtülü sermaye aktarımı sayılır ve aktarılan faiz içinde katma değer vergisi hesaplanması gerekir.    

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…