English

Kanuni defterlere yapılacak gider kayıtlarında dönemsellik ilkesi

Sirküler No: 801

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 19. maddesinde; vergi alacağı, vergiyi doğuran olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar hükmüne yer verilmiştir. Giderler açısından vergilendirmede dönemsellik ilkesi esastır. Bir gider ilgili döneminde gideri yazılabilir. Birden fazla dönemi ilgilendirmesi halinde cari yılda sadece o döneme isabet eden tutar gider yazılabilir.

Örneğin;2008 yılında yapılan bir GİDER, HİZMET, MAL faturasının 2009 yılında gelmesi halinde gider veya maliyet olarak yazılması mümkün değildir. Bu tür ödemelerin Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Yazılması gerekir.

Telefon, elektrik, su ve doğalgaz giderlerine ait faturalar İSTİSNA olarak Maliye Bakanlığı yazılı görüşüne göre dönem kapandıktan sonra bildirilmeleri nedeniyle ödendikleri yılda gider yazılmaları mümkündür.

Gelecek yıllara ait yapılan giderin önceden ödenmesi halinde ilgili olduğu yılda gider yazılmak üzere, 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabına borç kaydedilmesi gerekir. İlgili dönemi geldiğinde de dönem başında bu hesaptan çıkartılıp 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının borcuna, ilgili ayı geldiğinde de bu hesaptan çıkartılarak gider hesaplarına kaydedilmesi gerekir.

SGK priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumu’na fiilen ödenmiş olması gerektiğinden, sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın (taksitlendirilerek ödenmesi halinde ödenen taksit tutarlarından prim aslı kadarının) fiilen ödendiği tarihte gider yazılması mümkündür.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…