English

Kat mülkiyetine geçme mecburiyeti

Sirküler No: 808

28.11.2007 tarihinde yayımlanan 5711 Sayılı Kanuna göre YAPILARI TAMAMLANMIŞ KAT İRTİFAKLI TAŞINMAZLAR İÇİN KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR.

28 Kasım 2007 tarihinden sonra tamamlanmış kat irtifaklı gayrimenkulde, yapı kullanma izin belgesi alındığı tarihten itibaren 1 YIL, 28 Kasım 2007 tarihinden önce kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma belgesi alınmış bulunanlarda en geç iki yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu hüküm yerine getirilmediği takdirde her kat irtifakı sahibine 1.000.- TL. idari para cezası kesilecektir.

Müteahhitten ev, büro, mağaza satın alındığında önce KAT İRTİFAKLI ARSA TAPUSU verildiğini hatırlatmak isteriz.

İşlemler kanunlara uygun yürütüldüğü takdirde bina bitince ilgili Belediyeden YAPI KULLANMA BELGESİ ALINMASI GEREKİR. Daha sonrada KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLME İŞLEMİ YAPILIR. Şimdi bu işlemlerin son aşamasını yapmayanlar için kanun çıkmıştır.

Bu kanun SADECE KAT İRTİFAKI KURULU YAPI KULLANMA BELGESİ (İSKAN BELGESİ) ALINAN GAYRİMENKULLERLE İLGİLİDİR. 

İskan belgesi alınmamış APARTMANLAR, MÜSTAKİL KONUT VEYA İŞYERİ BİNALARI, KAÇAK BİNALAR, BELEDİYE İLE İMAR SORUNU OLAN APARTMANLAR bu kanun kapsamına girmemektedir. İmar sorunu sebebiyle YAPI KULLANMA İZNİ alınamayan gayrimenkuller için imar affı çıkmadığı takdirde yapılabilecek hiç bir işlem olmadığı anlaşılmaktadır.

İmar sorunu olmayan, diğer bir ifade ile sadece masraf olmasın düşüncesiyle yapı kullanma iznini almamış apartmanlar, işhanları yöneticileri geçte olsa gerekli belgeleri temin ederek yapı kullanma izin belgesini alıp, kat mülkiyetine çevrilme işlemini yapabilirler. Kanunen, bir apartman veya işhanın da konutu veya işyeri olan kişiler tek başına müracaat yapamayacaklardır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…