English

Esas sözleşmelerde yapılması zaruri ve ihtiyari unsurlar-2

Sirküler No: 1367

12/02/2013 tarih, 1360 numaralı sirkülerimize ek olarak TTK’na uyum çerçevesinde anonim şirketlerin esas sözleşmeleri, limited şirketlerin ise şirket sözleşmelerindeki kar dağıtımına ilişkin maddenin yeniden düzenlenmesi gerekir. Şöyle ki;

Eski TTK’nunda %5 oranında 1. temettünün (kar payının) ayrılma zorunluluğu varken, dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunda bir netlik yoktu. Şirketler, yasal zorunluluk gereği kar payını ayırıyor; ancak karı dağıtmayabiliyordu.

Yeni TTK’nun 519/2.c bendi ile eski kanundaki %5 oranındaki kar payı “ayrıldıktan sonra” ifadesi, “ödendikten sonra” şeklinde değiştirilmiştir. Bu sayede kar ayrıldıktan sonra dağıtılıp/dağıtılmamasına dair uygulamadaki çelişkinin önüne geçilerek %5 oranındaki kar payının ödenmesi zorunlu kılınmıştır.

Buna göre, esas/şirket sözleşmelerinin kar dağıtımına ilişkin maddesi ile 1360 numaralı sirkülerimizde belirttiğimiz hususların, 2013 yılı Mart ayı sonuna kadar yapılacak Genel Kurul toplantısında güncellenmesini ÖNEMLE tavsiye ederiz.

Bu yıl yapılacak genel kurulda kar hakkında karar alınması 2012 yılını ilgilendirdiği için yine eskisi gibi karın dağıtılmayabileceği görüşündeyiz. Ancak, bu seneki genel kurulla esas sözleşmeye yukarıdaki husus ekleneceğinden, 2013 yılı için 2014 yılının ilk üç ayı içinde yapılacak genel kurulda %5 oranında kar payı dağıtılması mecburi olacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…