English

İşyerini nakleden işverenlerin SGK’dan yeni e-bildirge şifresi alması

Sirküler No: 1454

İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese veya aynı il içinde olmakla birlikte başka bir sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren bir adrese nakli halinde, yeni bir işyeri dosyası tescil edilmekte ve nakil öncesi sürelere ilişkin bildirimlerin eski      e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile nakil sonrası sürelere ilişkin bildirimlerin ise yeni tescil edilen işyeri dosyası için alınacak yeni e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile bildirilmesi ile ilgili Kurum tarafından 14.01.2013 tarihli duyuru yapılmıştır.

Duyuruda yukarıdaki değişiklikler olduğu halde  bazı işverenlerin,  5510 sayılı Kanunun

4/(a) (Ücretle çalışanlar) bendi kapsamında çalıştırdıkları sigortalıları eski işyeri dosyası üzerinden alındıkları eski e-Bildirge şifresi ile Kuruma bildirilmeye devam ettirdikleri anlaşılmıştır.

İşyerini naklettiği halde bildirimlerini eski işyeri dosyasından aldıkları e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresiyle yapmaya devam eden işverenlerin, 2013/Şubat ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak eski şifre ile bildirim yapmalarına izin verilmeyecektir.

Duyuru gereğince yukarıda belirtilen nakillerde işverenlerin cezalı duruma düşmemeleri için yeni tescil edilen işyeri için  yeni e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresini almaları önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…