English

Sermaye artırımlarında fonlara dikkat edilmesi

Sirküler No: 1353

Yeni TTK ile, sermaye taahhüdü yoluyla (nakdi sermaye taahhüdü, ayni sermaye konulması, payların halka arz edilmesi veya payların ihraç edilmesi suretiyle) yapılan sermaye artırımları, şarta bağlanmıştır. Şöyle ki;

BİLANÇODA SERMAYEYE EKLENMESİNE MEVZUATIN İZİN VERDİĞİ FONLARIN (yeniden değerleme fonları, iştirak ve taşınmaz satış hasılatı ve enflasyon düzeltme fonu gibi) bulunması halinde, BU FONLAR SERMAYEYE DÖNÜŞTÜRÜLMEDEN SERMAYE TAAHHÜT EDİLMESİ YOLUYLA SERMAYE ARTIRILAMAZ. Bu kural, emredici nitelikte olup, buna aykırı davranılması halinde yapılan sermaye artışı geçersiz olacaktır.

Bu hükümle, özellikle nakdi sermaye artırımına katılamayacak olan pay sahiplerinin korunması ve şirketlerin, bilânçoda sermayeye eklenebilecek bir fon mevcutken veya böyle bir fonun hesaplanıp bilânçoya konulması yolu açıkken, önce nakdi sermaye artırımı yaparak ve çoğu kez bunun miktarını yüksek tutarak, bazı pay sahiplerinin artırıma katılamamalarından uğradıkları zararın önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Şirketin nakdi sermayeye acil gereksinim duyması halinde, hem bu fonların sermayeye dönüştürülmesi hem de sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırımı aynı zamanda yapılabilecektir.

Yukarıda açıklandığı üzere, bilançoda yer alan fonların sermayeye dönüştürülmeden sermaye artışı yapılmamasını; sermaye artırım sürecinin uzamaması adına hem bu fonların sermayeye dönüştürülmesi hem de sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırımının aynı zamanda yapılması gerektiğini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…