English

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında tehlike sınıfları tebliği ve yönetmelikleri yayınlandı

Sirküler No: 1347

 İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi ile ilgili 30 Haziran 2012 tarih, 28339 sayılı Resmi Gazetede 6331 nolu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU yayınlanmıştı. Kanunla ilgili açıklamaları 14.09.2012 tarih 1287 nolu sirkümüz ile duyurmuştuk.

Anılan Kanun kapsamında 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede Tehlike Sınıfları Tebliği ile 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede (İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve  Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği) üç adet yönetmelik yayınlandı.

Yapılan bu düzenlemelerden İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliğin yayım (26.12.2012) tarihinde, diğer yönetmelikler ise 30.12.2012 tarihi itibariyle yürürlüğü girmiş bulunmaktadır.

Kanun  özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacaktır.

Kanunu’nun 6.ıncı maddesi (İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri), 7.inci maddesi             (İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi) ve 8.inci maddesi (İşyeri hekimi

ve iş güvenliği uzmanları) uygulanması;

1. 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2014 tarihinde,

2. 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2013 tarihinde,

3. Diğer işyerleri için 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Ayrıca Kanunun yürürlüğe girdiği dönemde uygulanan maddeler dışında 01.01.2013 tarihinde işverenlerin uygulamada yapması gereken hususlar mevcuttur.

Kanun, Tebliğ ve Yönetmeliklerdeki ana başlıklar ve açıklamaları çok uzun olup,  tüm işyerleri ve işverenlerin tamamını ilgilendirmektedir. Yürürlük tarihleri itibariyle işverenler ve yetkililerinin Kanun, Tebliğ ve Yönetmelikleri gözden geçirmelerini, idari para cezalarının (1.000.- TL ile 80.000.- TL arası) yüksek olması nedeniyle uygulamalarında eksiklik olan işverenlerin eksikliklerini kısa sürede  tamamlanmalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…