English

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde 150 m2’ nin altındaki konut teslimlerinde KDV oranı değiştirildi

Sirküler No: 1325

2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesine eklenen (6) numaralı fıkra ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde inşa olunacak net alanı150 m2’ nin altındaki konut teslimlerinde (arsa m2 birim değerleri dikkate alınmak suretiyle) KDV oranında değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişikliğe göre;

– Büyükşehir Belediye sınırları içinde arsanın m2 değeri 500.- TL’ nin altında olması halinde net alanı 150 m2’ nin altındaki konut teslimlerinde, eskiden olduğu gibi %1 KDV oranı uygulanmasına devam edilecektir.

– Yine Büyükşehir Belediye sınırları içinde inşa olunacak net alanı 150 m2’ nin altındaki konutlar için 01.01.2013 tarihinden itibaren lüks ve birinci sınıf olarak alınan yapı ruhsatlarına göre inşaatı tamamlanan konutların tesliminde,

*konutun arsasının, 1 m2’ sinin vergi değeri 500 – 999 TL arasında ise KDV oranı %8,

*konutun arsasının, 1 m2’ sinin vergi değeri 1.000.-TL veya daha yüksekse KDV oranı %18

olarak uygulanacaktır.

16.05.2012 tarih ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler bu uygulama kapsamı dışında tutulmuştur.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…