English

Çeşitli konular hakkında özet bilgiler

Sirküler No: 1327

1-) FATURA KESME SINIRI YÜKSELTİLMİŞTİR.

2013 yılında fatura kesme sınırı 800.- TL olarak belirlenmiştir. Ancak, müşterinin istemesi halinde tutarına bakılmaksızın fatura düzenlenmesi gerekir. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinden dolayı gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin faaliyetleri ile ilgili satın aldıkları mal ve hizmet tutarı ne olursa olsun fatura almaları gerekmektedir (kırtasiye ve temizlik malzemeleri hariç). 

Buna bağlı olarak firmalar, 2013 yılında satın aldıkları, tutarı 800.-TL’ye kadar olan demirbaşlarını, amortismana tabi tutmadan doğrudan gider yazabilirler. 

2-) VERGİDEN İSTİSNA YEMEK ÜCRETİ TUTARI: 

2013 yılında işyeri dışında personele verilen yemek ücretinin KDV hariç 12,00 TL (KDV dahil 12,96 TL’si) vergiden istisnadır.

3-) GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASINA İLİŞKİN TUTAR: 

2013 yılında elde edilecek mesken kira gelirleri için uygulanacak istisna tutarı 3.200.- TL’ dir. 

4-) DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI:

Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80’inci maddesinde belirtilen, değer artışı kazançları için uygulanan istisna tutarı 2013 yılı için 9.400.- TL’ye çıkartılmıştır.

5-) ARIZİ KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI: 

Gelir Vergisi Kanununun 82’nci maddesinde belirtilen, arızi kazançlar için uygulanan istisna tutarı 2013 yılı için 21.000.- TL’ye çıkartılmıştır.

6-) VERGİ KESİNTİSİ VE İSTİSNA UYGULAMASINA TABİ TUTULMAMIŞ MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRADLARINA İLİŞKİN BEYANNAME VERME SINIRI: 

Gelir Vergisi Kanununun 86/1-d maddesinde belirtilen, vergi kesintisine ve istisna uygulamasına tabi olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2013 yılında elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 1.390.- TL olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…