English

2013 yılında uygulanacak çevre temizlik vergileri

Sirküler No: 1332

1-) Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi:

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 24 Kuruş, diğer belediyelerde 19 Kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2- ) İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi:

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

3-) Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi:

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2300

1.800

1.500

1.180

970

2. Grup

1.500

1.100

860

700

590

3. Grup

970

750

590

470

370

4. Grup

470

370

280

230

180

5. Grup

280

230

160

150

118

6. Grup

150

118

80

70

50

7. Grup

50

40

28

24

19

 4-) Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi:

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.875

2.250

1.875

1.475

1.212

2. Grup

1.875

1.375

1.075

875

737

3. Grup

1.212

937

737

587

462

4. Grup

587

462

350

287

225

5. Grup

350

287

200

187

147

6. Grup

187

147

100

87

62

7. Grup

62

50

35

30

23

 5-) İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması:

2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 9 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

1.150

900

750

590

485

2. Grup

750

550

430

350

295

3. Grup

485

375

295

235

185

4. Grup

235

185

140

115

90

5. Grup

140

115

80

75

59

6. Grup

75

59

40

35

25

7. Grup

25

20

14

12

9

 Çevre temizlik vergisinin, emlak vergisinin taksit sürelerinde (1. taksit Mart, Nisan ve Mayıs ayı, 2. taksit Kasım ayı içinde) ödenmesi gerekmektedir.

6-) 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarifelerde yer alan bina gruplarına ilişkin liste aşağıdaki gibidir.

BİNA GRUPLARI

1-Öğrenci sayısı: (Okul, yurt, kreş, dershane, kurs, eğitim merkez, anaokulu, yuva vb. eğitim ve öğretim faaliyeti yapılan binalar)

2- Yatak kapasitesi: (Konaklama tesisleri ile hastaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalar)

3-Kullanım alanı (m2):

a) Her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri

b)Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrom, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerler

4-Koltuk sayısı: (Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri

5-Personel sayısı:  (1, 2, 3 ve 4 üncü sıradakiler hariç, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan faaliyetlere mahsus binalar)

I. GRUP

750’den fazla

500’den fazla

1000’den fazla

5000’den fazla

2000’den fazla

300’den fazla

II. GRUP

750-500

500-300

1000-500

5000-4000

2000-1500

300-200

III. GRUP

499-250

299-150

499-250

3999-3000

1499-1000

199-100

IV. GRUP

249-100

149-50

249-100

2999-2000

999-500

99-50

V.GRUP

99-50

49-20

99-50

1999-1000

499-250

49-10

VI. GRUP

49-20

20’den az

50’den az

999-500

249-100

9-4

VII. GRUP

20’den az

500’den az

100’den az

3 ve daha az, konutlar

 Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek iççin tıklayınız…