English

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi gereğince uygulanacak tevkifat oranlarında değişiklik yapıldı

Sirküler No: 1337

01 Ocak 2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 24.12.2012 tarih ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesine göre yapılan tevkifat oranlarında değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu karar ile tevkifat oranlarındaki değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

1-) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından; 

a) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplardan %18,

b) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %15,

c) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13,

2-) Mevduat faizlerinden;

a) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda%15,

b) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12,

c) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,

3-) Katılım Bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından; 

a) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15,

b) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12,

c) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10

Değişiklik, Kararın yayımı tarihini izleyen 02.01.2013 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kar payları ile söz konusu tarihten itibaren  açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar payları için uygulanmak üzere 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmektedir.  

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…