English

iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işyeri tehlike sınıfları belli oldu

Sirküler No: 1341

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9’uncu maddesine göre işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları listesi tebliği 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Tebliğe göre:

1.  Tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınacaktır. 

2.  İşveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmelidir. 

3.  Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılacaktır. İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınacaktır. 6331 sayılı Kanunun işyeri tanımına giren işyerlerinde yapılan asıl işin yanında veya devamı niteliğinde faaliyet alanının genişletilmesi halinde o işyerinde bu fıkrada esas alınan kurala göre belirlenecektir.

İşyeri tehlike sınıfına yapılan itirazlar:

a) İtirazlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değerlendirilecektir. Değerlendirme, Bakanlık tescil kayıtları üzerinden ve işyerinin tesciline esas alınan asıl iş dikkate alınarak sonuçlandırılacaktır.

b)  Gerekli görülmedikçe işyerlerinde yapılan asıl işe ilişkin inceleme yapılmayacaktır.

c) Bakanlıkça yapılan denetim ve incelemelerde işyerinde yapılan asıl işin tescil kayıtlarından farklı olması halinde, denetim ve incelemeye ilişkin kayıtlar dikkate alınarak işyeri tehlike sınıfı yeniden belirlenebilecektir.

d) Alınan karar işyerine tebliğ edilecektir. Kararın işyerinin tehlike sınıfı değişikliğine neden olması halinde tehlike sınıfının gerektirdiği iş ve işlemleri, işverenler 90 gün içinde yerine getirmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

Bu tebliği ile 25.11.2009 tarihli ve 27417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ hükümleri 29.12.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. İşyeri tehlike sınıf listesi Resmi Gazete ekinde mevcuttur. Bu listeden işletmenizin tehlike sınıfının doğru olup, olmadığını lütfen tetkik ediniz.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında işyeri tehlike sınıf kodları ile SGK nace kodlarının birbirleriyle uyumlu olması gerekir. Uyumlu olmayan veya faaliyetleri ile ilgili asıl iş dışında kod kullanımı olan işverenlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı bildirimde bulunarak nace kodlarını düzeltmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…