English

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunu yayımlandı

Sirküler No: 1343

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları ile finansal kiralama, faktoring ve finansman sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 6361 sayılı Kanun 13.12.2012 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Bu kanunun yayımı ile 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kalkmıştır.

Yeni Finansal Kiralama Kanunu ile finansal kiralama şirketinin kiracıdan satın aldığı malları yine aynı kiracıya sözleşme kapsamında kiralanmasına imkan sağlanmıştır.

Satıp geri kiralama yöntemi ile yapılan kiralama sözleşmeleri kapsamında kiralanan taşınmazların sözleşme süresi sonunda kiracı adına tapuya tescili tapu harcından istisna edilmiştir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 13.12.2012 tarihinden önce düzenlenen finansal kiralama sözleşmeleri için bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3226 sayılı Kanunun süreye ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir.

Kanunun tam metni 13.12.2012 tarihli Resmi Gazete’ de yer almaktadır.

Ayrıca, finansal kiralama sözleşmeleri 3226 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince damga vergisi ve harçtan istisnadır. Finansal kiralama sözleşmelerinde; ödeme planının revize edilmesi, sözleşmeye yeni bir mal eklenmesi veya çıkarılması, sözleşmenin süresinde veya teminat hükümlerinde değişiklik yapılması ya da kiracı değişikliği nedeniyle düzenlenecek kağıtların ve yapılacak işlemlerinde damga vergisi ve harçtan istisna tutulması gerektiğini ayrıca hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…