English

2012 yılı defterlerinin kapanış tasdiki unutulmamalıdır

Sirküler No: 1381

Türk Ticaret Kanununun 64/3.maddesinde, yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılması gerektiği hüküm altına alınmış,

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 11/4’üncü maddesinde de, limited şirketlerin ayrıca müdürler kurulu karar defteri tutmaları halinde bu defterinde hem açılış hem de kapanış onayına tabi tutulacağı açıklamasına yer verilmiştir. Limited şirketler tarafından 2012 yılı içinde böyle bir defter tutulmadığından kapanışı tasdiki de gündeme gelmeyecektir.

Yukarıdaki Kanun hükmü ve Genel Tebliğ açıklamalarına göre;

2012 YILINDA KULLANILAN YEVMİYE DEFTERİ İLE YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİNİN 31 MART 2013 TARİHİNE KADAR KAPANIŞ TASDİKLERİNİN YAPTIRILMASI GEREKMEKTEDİR. 

Kapanış tasdikinin yaptırılmaması halinde, TTK’ nun 562/1-c maddesi gereğince 4.000,-TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalınabilir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…