English

Kredi kartı ile yapılan tahsilatlarda KDV’ nin beyanı

Sirküler No: 813

83 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’ nin (3) üncü bölümünde;ödemesi kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmet bedellerinin 1 No’lu Katma Değer Vergisi beyannamesinde “Kredi Kartı Karşılığı Yapılan Teslim ve Hizmetleri Teşkil Eden Bedel” sütununda  ayrıca gösterileceği belirtilmiştir.

Bu sütunda, vergiyi doğuran olay vuku bulsun bulmasın (yani mal veya hizmet satışı karşılığı olsun veya olmasın) kredi kartı ile yapılan tahsilatların tamamı gösterilecektir.

Kredi kartı ile yapılan tahsilatların bir kısmı aylık dönemlerde avans tahsilatı veya daha evvelki aylarda satılan mal veya hizmetlerin daha sonraki taksit tahsilatı olabilir.

Tahsilatların mahiyetleri vergi dairesince sorulduğunda yukarıdaki açıklama yapılabilir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…