English

Tanıtım broşürü, katalog, numune, vs. gönderilmesi halinde mutlaka sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekir

Sirküler No: 819

Bazı firmalardan müşavirliğimize gönderilen ceza ihbarnameleri ve eki tutanakların tetkikinde; firmaların, üretimini yaptığı ürünlerin tanıtımı amacıyla gönderdikleri tanıtım broşürü, katalog, numune, eşantiyon, hediye, vs. için sevk irsaliyesi düzenlenmediğinden denetim elemanlarınca da bu hususun tutanakla tespit edildiği, düzenlenen tutanaklara istinaden de bağlı oldukları vergi dairelerince özel usulsüzlük cezası kesildiği gözlenmiştir.

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanununun 230/5 inci maddesinde; “……..Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.” hükmüne yer verilmiştir.

Firmaların, üretimini yaptığı ürünlerin tanıtımı amacıyla hangi şekilde gönderilirse gönderilsin,  gönderdikleri tanıtım broşürü, katalog, numune, eşantiyon, hediye, vs.  veya bir adet ajanda dahi olsa mutlaka sevk irsaliyesi ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

Zira, vergi denetimi ile görevli memurların özellikle kargo şirketlerinde yaptığı denetimlerde o paketin satılan bir mal olup, olmadığı anlaşılamadığından  sevk irsaliyesi düzenlenmediği gerekçesiyle tutanak düzenlenmektedir.

Bazen, bir sevk irsaliyesi olmadığı için faturasız mal satılmadığını ispat etmek gerektiğinden, gelen 160,- TL’ lık cezaya dava açtığımızı ve 1,5 sene vergi mahkemesi, 1,5 sene Danıştay olmak üzere 3 sene süren yazışmalar yaptığımızı belirtmek isteriz.

Bu şekilde birden fazla düzenlenen tutanakların firmaların vergi dairesindeki dosyalarında yer alması, o firmanın faturasız mal alım – satımı yaptığı şüphelerini de beraberinde getireceği malumdur. Bu şüpheler bir vergi incelemesine sebep olabilir.

Bu nedenle, firmaların bayiilerine, dağıtıcılarına, müşterilerine gönderdikleri tanıtım broşürü, katalog, numune, eşantiyon, hediye, vs..’ nin mutlaka sevk irsaliyesi ile birlikte gönderilmesi gerektiği unutulmamalıdır. BU KONUYU İLGİLİ ELEMANLARINIZA İLETMENİZİ RİCA EDİYORUZ.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…