English

Kanunen kabul edilmeyen giderler

Sirküler No: 847

Mükelleflerin yaptığı giderlerin bir kısmının ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmaması sebebiyle vergi hesabı yapılırken giderden çıkartılarak kanunen kabul edilmeyen gider olarak vergi matrahına eklenmektedir.

Yapılan giderlerin çok çeşitli olduğu bilinmektedir. Kanun ve tebliğlerde açıkça yazılı olmayan bazı giderlerin ticari kazançla ilgili olup, olmadığı net anlaşılamamakta, farklı yorum ve uygulamalara sebep olmaktadır.

Örnek vermek gerekirse; çalışanların akşam saatlerinde halı sahada top oynamaları karşılığı ödenen halı saha kira bedeli şirketçe ödendiğinde gider yazılması konusunda iki görüş söz konusudur.

Birincisi, halı sahada çalışanların futbol oynamasının ticari kazançla hiç ilişiği yoktur. Saha bedeli kanunen kabul edilmeyen  giderdir.

Diğer görüş; çalışanların birlikte olması, arkadaşlıklarının gelişmesi, sağlıklı olmaları, morallerinin iyi olması dolaylı olarak ticari kazancın elde edilmesiyle ilgili olduğu yönündedir. Böyle farklı görüşler olduğunda bildiğiniz gibi Maliye Bakanlığı özelgelerle görüşünü ortaya koymaktadır. YMM Şerif ARI’nın özelgelerdeki görüşlere de yer vererek ve hazırladığı Bakış Dergisinde yayımlanan makalesini ekte gönderiyoruz.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…