English

Dövizli işlemler nedeniyle oluşan kur farklarının muhasebe kayıtları hakkında

Sirküler No: 852

Dövizli işlemler nedeniyle oluşan kur farklarının ne şekilde muhasebeleştirileceği 750 nolu sirkülerimizde detaylı şekilde açıklanmıştı. Denetçilerimizin yaptığı denetimlerde bazı firmaların kur değerlemelerini bilgisayar programları aracılığıyla otomatik olarak yaptığı, leyhte veya aleyhte oluşan kur farklarının tek bir hesaba bağlanması nedeniyle kur farkı gelir ve giderinin aynı hesaba kaydedildiği görülmüştür.

Dolayısıyla bu tür kayıtlar gelir ve giderin birbirinden mahsup edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Vergi Kanunlarımıza göre hesaplar arasında netleştirme yapılamayacağı için lehe oluşan kur farklarının ilgili gelir hesabına, aleyhte oluşan kur farklarının ilgili gider hesabına kaydedilmesi gerekmektedir.

Firmaların kur değerleme işlemleri ile ilgili olarak yaptıkları hesap tanımlamalarını kontrol ederek gelir ve gider mahsuplaştırmasına imkan vermeyecek şekilde düzeltmeleri gerektiğini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.