English

Dar mükellef kurumlara yapılan bazı ödemeler kurumlar vergisi tevkifatına ve sorumlu sıfatıyla KDV’ye tabidir

Sirküler No: 903

Bu sirküler güncellenmiştir. Güncel sirkülere buradan ulaşabilirsiniz.