English

Aralık ayı KDV beyannamesi verildikten sonra gelen gider veya maliyet faturalarına ait KDV’ nin kaydı

Sirküler No: 911

2009 Aralık ayına ait KDV beyannamesi verildikten sonra gelen gider veya maliyet faturalarının son dönem geçici vergi beyannamesi verilinceye kadar gelmesi halinde niteliğine göre gider veya maliyet unsuru olarak kayıtlara alınarak, KDV’lerinin 2010 Ocak ayında indirilmesi mümkün olmadığından kanunen kabul edilmeyen gider olarak kaydedilmesi gerekmektedir.

Aralık ayı indirilecek KDV yekununu artırıcı nitelikte düzeltme beyannamesi verilmesi inceleme sebebi olabileceği için, verilmemesini tavsiye ederiz. Tereddüt edilmesi halinde büromuzla görüşmenizi rica ederiz.

Ayrıca, 2009 Aralık ayı içerisinde kullanılan elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarının takip eden yıl içerisinde gelmesi halinde geliş tarihine bakılmaksızın geldiği yıl kayıtlarına alınması, KDV’lerinin de yine geldiği yıl kayıtlarında indirim konusu yapılması mümkündür.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…