English

İşyeri dışında sağlanan kreş hizmetleri

Sirküler No: 913

2004 yılında yürürlüğe giren “Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” in 15 inci maddesinde;

“Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde, bir yaşından küçük çocukların bırakılması ve bakılması ve emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150 den çok kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması ve bakılması, emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt açma yükümlülüğünde olan işverenler yurt içinde anaokulu da açmak zorundadırlar. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.

İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, bu Yönetmelikte öngörülen nitelikleri taşıyan yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.

Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın işçilerin toplam sayısı dikkate alınır.” Hükmüne yer verilmiştir.

Şirketler kendi imkanları ile çalışma yerlerinden ayrı işyerine yakın bir yerde yurt kurmaktan ziyade, yönetmelikte öngörülen nitelikleri taşıyan yurtlarla anlaşma yaparak işyerinde çalışan kadın işçilerin 0-6 yaş aralığındaki çocuklarını buraya yönlendirmektedirler.

Bu durumda, şirketlerce 0-6 yaş çocukları olan kadın personel adına anlaşmalı kreşlere (emzirme odası veya çocuk bakım yurtlarına) yapılacak ödemelerin hizmet erbabına sağlanan bir menfaat olarak kabul edilip ilgili personelin bordrosuna dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca ücret bordrosunda gösterilen söz konusu ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu”nun 40/1. maddesi hükmü çerçevesinde kazancın tespitinde gider yazılması mümkün bulunmaktadır. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…