English

Ayni yardımların vergilendirilmesi ve muhasebe kaydı

Sirküler No: 923

Son günlerde ayni yardımların vergilendirilmesi ile ilgili soruların artması nedeniyle personele yapılan ayni yardımların vergilendirilmesi ve muhasebeleştirilmesini hatırlatmak istiyoruz.

Firmaların personellerine yaptıkları ayni yardımlar Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. maddesinin son fıkrası uyarınca, verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlarına göre; konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler, konutun emsal kirasına veya menfaatin emsal bedeline göre değerlendirilmektedir.

Firmalar dağıtımını yapacakları malları piyasadan temin ederek personellerine dağıtmakta veya alış-veriş merkezleri ile anlaşarak personele belli bir tutarda alış-veriş çeki vermekte, personelde bu çeklerle ihtiyaç duyduğu malları almaktadır. Bu işlem sırasında alış-veriş merkezleri söz konusu malları sevk irsaliyesi ile personele teslim etmekte yasal süresi içinde tüm personeli yaptığı alış-veriş tutarı firmalara fatura edilmektedir.

İşverenin malları piyasadan temin ederken ödediği fiyat emsal fiyat demektir. Dolayısıyla alış fiyatı ücret olarak kabul edilerek işlem yapılabilir.

Eğer firma kendi mamullerini çalışanına verirse, maliyet değil dışarıya satış fiyatıyla (emsal sayılır) ücret olarak bordroya dahil etmelidir.

ÖRNEK; (A) firması personeline dağıtmak için tanesi KDV dahil 118 TL olan erzak paketi almıştır. Bedeli tamamen peşin ödenmiştir.

——————XX/XX/2010———————-

196 – Personel Avansları                         118,00

            102 – Bankalar                                                       118,00

—————– XX/XX/2010————————

Sözkonusu mallar personele dağıtılacağı için faturadaki katma değer vergisi indirim konusu yapılamaz. Daha sonra bordrolar düzenlenirken yapılan ayni yardım personellerin bordrosunda brütleştirilerek vergilendirilir, 196 – Personel Avansları hesabına kaydedilen tutarda mahsup edilir. Personelin brüt maaşının 1.000,00 TL olduğu varsayılırsa; brüt maaş hesabı ve muhasebe kaydı aşağıda hatırlatılmıştır.

Brüt Maaş                 : 1.000,00

Ayni Yardım             :    139,91 (118,00 TL’nin % 15 vergi dilimine göre brütü)

SGK Primi                :    140,00

İşsizlik Sigortası       :      10,00

GV Matrahı               :    989,91

Gelir Vergisi             :    148,49

Damga Vergisi         :        7,52

Avans Kesintisi       :    118,00

Net Ödenen             :    715,90

İşveren SGK Payı    :    195,00

İşveren İşsizlik         :      20,00

——————-31.XX.2010——————————-

770 – Genel Yönetim Gideri                                            1.354,91

           01 – Brüt Ücretler                    1.000,00

           02 – İşveren SGK Payı           195,00

           03 – İşsizlik İşv. Payı                20,00

           04 – Ayni Yardım                    139,91

                         196 – Personel Avansları                                                 118,00

                        335 – Ödenecek Ücretler                                                  715,90

                        360.01. Gelir Vergisi                                                          148,49

                        360.02. Damga Vergisi                                                          7,52

                        361.01. Ödenecek SGK Primi                                         335,00

                        361.02. Ödenecek İşsizlik Sigortası                                  30,00

——————–XX/XX/2010—————————–

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…