English

Faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi, gönderilmesi ve alınması

Sirküler No: 924

Faturanın, elektronik belge olarak düzenlenmesi, müşteriye elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemelere 397 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Tebliğde düzenlenen e-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenleyebilecekleri gibi bu Tebliğde yer alan şartlar çerçevesinde e-Fatura da düzenleyebilmeleri mümkün kılınmıştır.

Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. Müşterinin talep etmesi durumunda ise genel hükümler çerçevesinde sadece kağıt fatura verilmesi zorunludur.

e-Fatura Uygulamasından Yararlanma;

Başlangıç olarak, anonim ve limited şirket statüsünü haiz mükelleflerin uygulama kapsamında e-Fatura gönderme ve/veya almasına izin verilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegre Edilmesi Yoluyla Kullanım;

Bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcıların, gerekli entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-Fatura uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanmaları mümkündür.

e-Fatura Portalı Aracılığı ile Kullanım;

Bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesi sureti ile e-Fatura uygulamasını kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen e-Fatura Portalını kullanarak faturalarını düzenleyebileceklerdir.

EFKS Kapsamında Düzenlenen Faturalar;

Gelir İdaresi Başkanlığından Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) adı altında  mükelleflerin elektronik belge olarak fatura düzenleme ve göndermeye ilişkin almış olduğu EFKS izinleri, Başkanlık tarafından aksi duyuruluncaya kadar geçerli olduğundan, bu mükelleflerin EFKS kapsamında elektronik belge olarak düzenleyip, müşterilerine elektronik ortamda ilettikleri faturalar da Vergi Usul Kanunu kapsamında geçerli fatura hükmündedir.

Faturaların elektronik belge olarak oluşturulması ve gönderilmesi konusunda yapılması gerekenler 397 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, uyulması gereken format ve standartlar http://www.efatura.gov.tr internet adresinde duyurulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…