English

Yurt dışındaki dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler

Sirküler No: 925

Vergi Dairesi Başkanlıklarınca mükelleflere gönderilen yazılar ile yurt dışındaki dar mükelleflere yapılan ödemelere ait bilgiler istenerek, Kurumlar Vergisi Kanununun 30’ uncu maddesi gereğince vergi kesintisi, Katma Değer Vergisi Kanununun 9’ uncu maddesi gereğince de sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilip edilmediğinin kontrolü yapılmaktadır.

Müşavirliğimizce yurt dışındaki dar mükelleflere yapılacak ödemelerle ilgili açıklamalara 14.01.2010 tarih ve 903 Sıra Numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. Bu tür ödemelerin sirkümüz de yer alan açıklamalara göre yapılmasını, önemle hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…