English

Hangi hallerde şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir?

Sirküler No: 941

Şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılmasına ilişkin hükümler 213 sayılı VUK’ nun 323’üncü maddesinde hüküm altına alınmıştır.

Bir alacağın şüpheli alacak sayılarak karşılık ayrılabilmesi için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir; 

–  Alacağın tahakkuk etmiş olması ve hasılat (gelir) yazılması,

– Bilanço usulünde defter tutulmuş olması,

– Alacağın ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve sürdürülmesi ile ilgili olması,

– Alacağın teminatsız olması,

– Alacağın dava veya icra safhasında bulunması,

– Alacağın yapılan protestoya veya yazıyla bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklardan olması.

ALACAK İÇİN ŞÜPHELİ HALE DÜŞEN YIL KARŞILIK AYRILABİLİR. Daha açık bir ifade ile 2010 yılında mahkeme veya icra takibine başlanmış bir alacak için dönemsellik ilkesine göre 2011 yılında karşılık ayrılamaz. Bu sebeple, 3’ er aylık dönemler halinde şirket avukatından;

a-) 2010 yılında açılan dava veya icra safhasında bulunan alacakların dosya bilgilerinin,

b-) Söz konusu alacaklardan tahsilat olup olmadığının yazılı olarak sorularak her geçici vergi beyannamesi verilmeden önce kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Ayrıca, Vergi Usul Kanununun 322’ nci maddesinde; Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar DEĞERSİZ ALACAKLAR olarak tanımlanmıştır.

Kazai bir hükme (yargı kararına) veya kanaat verici (resmi kurum veya kuruluşlardan alınan) belgeye göre alacağın tahsili imkansız hale geldiği takdirde bunlar içinde karşılık ayrılmadan İLGİLİ YILDA DOĞRUDAN GİDER YAZILMASI gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…