English

120-320 hesapların aynı anda kullanılması

Sirküler No: 974

120-320 hesaplarının uygulanması ile ilgili gelen soruların artması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması düşünülmüştür.

Tek düzen hesap planı gereği işletmeler ticari faaliyetleri çerçevesinde; Senetsiz mal ve hizmet satışlarından dolayı alacak tutarlarını 120-Alıcılar hesabında, senetsiz mal ve hizmet alımlarından dolayı borç tutarlarını ise  320-Satıcılar hesabında izlemektedirler.

Bir işletme başka bir işletmeye sadece mal sattığında alacağını 120 hesapta,  sadece mal aldığında ise borcunu 320 hesapta takip etmektedir.

Ancak bir işletme, diğer bir işletmeye hem mal satıp, aynı zamanlarda aynı işletmeden malda alırsa, tek düzene uymak için ve muhasebe programının icabı 120 ve 320 hesapları aynı anda kullanabilmektedir.

Ba ve Bs formlarının doğru doldurulabilmesi için satışların 120, alışların 320 hesaplarına kaydı olmak üzere  ayrı ayrı kullanılmasının doğru bir uygulama olduğu görüşündeyiz.

Ancak; aylık cari hesap bakiye mutabakatlarının doğru bir biçimde yapılabilmesi maksadıyla bir işletmenin, diğer bir işletmeden aynı anda hem alacaklı hem borçlu olamayacağı için ay sonları itibariyle 120 ve 320 hesapların virman yoluyla tek bakiyeye indirilmesini tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.         

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…