English

Ulusal bayram ve genel tatiller

Sirküler No: 998

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 17.03.1981 tarih ve 2429 sayılı Kanunla belirlenmiştir. Kanuna göre ulusal bayram ve genel tatiller aşağıda belirtilmiştir.

29 Ekim;

1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri yılbaşı günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır;

1- 23 Nisan Günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’dır.

2- 19 Mayıs Atatürk’ ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3- 30 Ağustos günü Zafer Bayramı’ dır.

B) Dini bayramlar şunlardır: 

1- Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 3.5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00′ ten itibaren 4.5 gündür.

C) 1 Ocak yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

D)  Ulusal, resmi, dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Kanun’da belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Hafta tatili pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere cumartesi günü en geç saat 13.00’ ten itibaren başlar.

İş Kanunu hükümlerine göre çalışan işçilere, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için ilave bir günlük ücreti ödenir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…