English

Firmalarca çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımı

Sirküler No: 1092

Firmalarca, çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımının ayın olarak sağlanan bir menfaat şeklinde değerlendirilmesi gerekir.

Bu şekilde yapılan yardımların KDV dahil tutarı Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesine göre net ücret olarak nitelendirilip brütleştirilerek bordroya dahil edilmek suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir. Ödenen KDV’ nin de ayrıca indirim konusu yapılmaması gerektiği malumdur.

Diğer taraftan, ayın olarak sağlanan menfaatlerin SGK primine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Yapılacak erzak yardımlarının ayın olarak dağıtılmaması halinde;

1-) “Erzak çeki” adı altında verilecek kartlarla yapılması durumunda, mal henüz teslim alınmadığından yapılan ödemeler avans niteliğindedir. Mallar irsaliye ile teslim alındıktan ve faturası geldikten sonra avans hesabı kapatılmalıdır.

2-) Erzak çeklerinin (veya hediye kartları) alınması sırasında,  fatura kesilmesi yanlış bir uygulama olmaktadır. Şöyle ki; Alınacak erzakların cinsi belli olmayacağından KDV oranı  uygulaması doğru olmayacaktır. Ayrıca fiilen mal teslim alınmadan karşılıklı gelir ve gider kayıtları yapılmasının da doğru kayıt olmayacağı görüşündeyiz.

Bu nedenle, çalışan hizmet erbabına erzak yardımı fiilen tarafınızdan alınıp dağıtımı yapılmayacaksa yukarıda 1 inci maddede yapılan açıklama doğrultusunda işlem yapılmasını tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…