English

Şirketlerce verilen iftar yemeklerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği

Sirküler No: 1094

Firmalarca “Ramazan Ayı” münasebetiyle verilen iftar yemeklerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği konusunda aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Yapılan bir harcamanın ticari kazancın tespitinde gider konusu yapılabilmesi için;

– BU GİDERİN TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ İÇİN YAPILMASI,

– YAPILAN GİDER TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ VE İDAMESİ İLE DOĞRUDAN İLGİLİ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

Firmalarca İftar yemeğinin;

–  Ticari ilişki içinde bulunulan gerçek kişi veya şirketlerin temsilcilerine verilmesi halinde gider yazılması,

– Şirket çalışanlarına verilmesi halinde Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi gereğince ücret (sağlanan menfaat) niteliği taşıması nedeniyle, her bir yemek tutarının ilgililerin bordrolarına brütleştirilerek dahil edilip vergilendirilmesinden sonra gider yazılması,

–  Çalışanların eşleri, dost ve akrabalara verilmesi halinde, faturada hesaplanan KDV ile birlikte tamamının kanunen kabul edilmeyen gider yazılması

Gerekmektedir.

Yukarıdakilere birlikte yemek verilmesi halinde faturaların yine yukarıda belirtilen grupların kişi sayılarına göre ayrı ayrı alınmasını veya tek fatura alınmışsa, kişi başına bedeli tespit edip, müşteri sayısına isabet eden tutarın gider yazılmasını, personel sayısına isabet eden tutarın vergilendirilmesini, dost, akraba sayısına isabet eden tutarın KKEG yazılmasını tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.            

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…