English

Yıl sonu ciro primi tutarları netleştirilerek faturalarının düzenlenmesi unutulmamalıdır

Sirküler No: 1149

Bilindiği üzere ciro primini, üretici, ithalatçı veya toptancı konumundaki firmaların bayi veya alıcı tüccarlara, yaptıkları alım(ciro) tutarının belli limitleri aşması şartına bağlı olarak verdikleri paralar veya sağladıkları menfaatler olarak tanımlamak mümkündür.

Aynı şekilde yurtdışındaki firmada, yurtiçindeki firmanın limiti aşan alımları sebebiyle ciro primi veriyorsa, kesilecek faturanın iç yüzde hesabıyla KDV’ li olması gerekmektedir.

Gelir İdaresi, ciro primine dayanak teşkil eden alımlara ilişkin malların tümü ilgili dönemin sonunda satılmasa bile, ciro primini sonradan yapılmış bir iskonto olarak değil hizmet bedeli olarak kabul ettiğinden stok mal maliyetinden indirilmesi şeklinde muhasebeleştirilmesi mümkün değildir.

Ciro primlerinin %18 oranında KDV hesaplanarak primi alanın düzenleyeceği fatura ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

Ciro primlerinin özellikle yıl sonlarında verilmesi nedeniyle faturasının da ilgili dönem içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. Hizmet ve prim 2011’ i ilgilendirdiği halde 2012 kayıtlarına girmesi dönemsellik ilkesine aykırı olduğundan 2012’ de gider kabul edilmemektedir. Bu sebeple yıl sonu itibariyle prim hesabı netleştirilerek faturasının düzenlenmesi gerekir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…