English

İş kanunu kapsamında anlaşmalı kreşe işveren tarafından fatura karşılığında yapılan ödemelerin ücret olup olmadığı

Sirküler No: 1229

İş Kanunu kapsamında bulunan işyerlerinde bayan personeline verilmesi gereken kreş hizmetinin anlaşma yapılan kreşlerden satın alınması, hizmet bedelini fatura karşılığında ilgili kreşin banka hesabına yatırılması, fatura karşılığı yapılan ödemelerin personel açısından ücret sayılıp sayılmayacağı gelen sorulara cevabımız aşağıdadır.

4857 sayılı İş Kanununun 88 inci maddesi gereğince düzenlenen Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinde; yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150 den çok kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması ve bakılması, emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun kurulmasının zorunlu olduğu, işverenlerin bu yükümlülüklerini yönetmelikte öngörülen nitelikleri taşıyan yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilecekleri belirtilmiştir.

Bu çerçevede, anlaşmalı kreşlere yapılan ödemelerin 4857 sayılı İş Kanununda yer alan  zorunluluktan kaynaklanması nedeniyle,  söz konusu ödemelerin ücret olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. Bu tip ödemeler fatura karşılığında gider yazılmalı ve KDV’si indirilmelidir.

Anlaşmalı kreşlere yukarıdaki şartlar kapsamında ödeme yapan işverenlerin uygulamalarını gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…