English

Bedelli veya bedelsiz olarak alınan telefon hattı ve cihazların aktifleştirilmesini tavsiye ediyoruz

Sirküler No: 1299

Vergi mükellefi şahıs ve kurumların işletmelerinde ve personelinde çok sayıda sabit ve cep telefonları bulunmaktadır.

Vergi incelemelerinde ve KDV iadesi işlemlerinde TELEFON NUMARALARININ AKTİFTE KAYITLI OLUP, OLMADIĞI tetkik edilmektedir.

Aktifte kayıtlı olmayan bir telefonun, konuşma bedelinin gider kaydı ve KDV’sinin indirimi kabul edilmemektedir.

Bu problemin halli için tavsiyelerimiz şöyledir:

– Telefon hatlarının (numaralarının) alış faturasındaki bedeliyle 267-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR hesabına kaydedilmesini tavsiye ediyoruz.

– Söz konusu telefon hattı hediye olarak gelmişse, emsal bedel üzerinden 267 hesaba ve karşılığı diğer olağandışı gelir hesabına kayıt edilebilir.

–  Geçtiğimiz yıllarda bedelinin düşüklüğü sebebiyle gider yazılan HATLARIN AKTİFLEŞTİRİLEBİLMESİ için son gelen aylık faturalardaki numaralar tespit edilerek, 1.-TL bedelle 267 hesaba kayıt edilebilir.

–  Telefonların cihaz bedelleri 770.-TL’nin altında ise gider yazılabilir. Bu tutarın üzerinde ise DEMİRBAŞLAR hesabına kaydı gerekir.

–  Telefon cihazı hediye alındığında, emsal bedel, 770.-TL’nin altında ise gider, üzerinde ise demirbaş olarak, karşılığı diğer olağandışı gelir hesabına kayıt edilir.

–  Son yıllarda bedeli 770.-TL’nin üzerinde telefon cihaz bedelleri aylık faturalara ilave edilerek 12 veya 24 ay taksitle ödenmektedir. Bu alışı da, demirbaş kaydının karşılığı borcun ve taksit ödemelerinin satıcılar hesabına kaydının gerektiğini hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…