English

4/(a) ve (b) kapsamındaki sigortalıların geçici iş göremezlik ödemelerini e-devlet şifreleri ile öğrenmeleri

Sirküler No:1474

5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Hizmet akdiyle çalışanlar) ve (b) (Bağımsız çalışanlar) bentleri kapsamındaki sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin bankaya yatırılıp yatırılmadığı ya da MOSİP (Muhasebe) sistemine aktarılıp aktarılmadığı hususlarında Kurum tarafından 22.11.2013 tarihinde duyuru yapılmıştır.

Duyuru gereğince,

Sigortalıların ödenekleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için, Kurum ünitelerine gitmelerine gerek kalmaksızın, postanelere başvurarak alacakları e-devlet şifresi ile internet ortamında www.türkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak, ekrana gelen sayfada E-Hizmetler-Sosyal Güvenlik Kurumu- 4/A ve 4/B İş Göremezlik Ödemesi Görme linkinden ödeneklerinin MOSİP sistemine ya da T.C. Ziraat Bankası şubelerine aktarılıp aktarılmadığını görmeleri mümkün bulunmaktadır.

Geçici iş göremezlik ödeneği alacak işveren ve çalışanlara e-devlet şifresi almalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın