English

KDV oranlarında yapılan değişiklikler

Sirküler No: 1477

01.12.2013 tarih ve 28838 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mal ve hizmetlerin Katma Değer Vergisi oranlarında değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler aşağıda sunulmuştur.

1-) Canlı kümes hayvanlarının tesliminde %1 olarak uygulanmakta olan KDV oranı  %8’ e çıkartılmıştır.

2-) Elektronik ortamda satışı yapılan gazete ve dergilerde KDV oranı %1’ e indirilmiştir.

3-) Elektronik ortamda satışı yapılan kitap ve benzeri yayınlarda KDV oranı %8 olarak tespit edilmiştir.

Elektronik ortamdaki gazete ve derginin okunmasını sağlayan tablet, bilgisayar gibi elektronik aletlerde KDV oranı eskiden olduğu gibi %18’ dir.

4-) Elektrik Enerjisi Üretiminde kullanılan ve %1 oranında KDV’ ye tabi olan teçhizatın kapsamında değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişikler 02.12. 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Detaylı bilgiler için söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’ na 01.12.2013 tarih ve 28838 sayılı Resmi Gazete’ den ulaşılabilir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayın

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR İLE BAZI KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR 

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin;

a) 3 üncü sırasında yer alan “01.05 pozisyonunda yer alan hayvanlar ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış,

b) 8 inci sırasına “bu yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),” ibaresi eklenmiş,

c) 17 nci sırasında yer alan

85.02 Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri (8502.31, 8502.39, 8502.40 hariç)

satırı
8502.11 Çıkış gücü 75 kVA.yı geçmeyenler (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları
8502.12 Çıkış gücü 75 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler  (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları
8502.13 Çıkış gücü 375 kVA.yı geçenler  (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları
8502.20 Kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrik enerjisi üretim  (elektrojen) grupları
8502.31 Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Yalnız çıkış gücü 500 kVA olanlar)

şeklinde değiştirilmiş ve bu sıraya,

85.14 Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil), endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları:

satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.
84.06 Buhar türbinleri
84.10 Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler
84.11 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri
8413.19.00.20.00 Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları
8413.19.00.90.11 Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları
8413.19.00.90.12 Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları
8413.40.00.00.00 Beton pompaları
8413.60 Diğer döner deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar
8422.30.00.00.00 Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
8422.40.00.00.00 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
8423.30 Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül ve teraziler
84.27 Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları
84.39 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar
84.40 Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil)
84.41 Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makina ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil)
84.42  Levhaları, silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya ve yapmaya mahsus makinalar, cihazlar ve teçhizat ( 84.56 ila  84.65 pozisyonlarında yer alan  takım tezgahları hariç); levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak  üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin; düz, pütürlü veya cilalı)
8443.16.00.00.00 Fleksografik baskı yapan makinalar
8444.00 Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar
84.45 Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar
84.46 Dokuma makinaları (tezgâhlar)
84.47 Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları
8448.11.00.00.00 Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar
8448.19 Diğerleri (84.44,84.45, 84.46 veya 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı makina ve cihazlar)
8449.00 Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat imalatına veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (keçeden şapka imaline mahsus makina ve cihazlar dahil); şapka kalıpları
8452.21.00.00.00 Otomatik üniteler (Ev tipi olmayan diğer dikiş makinaları)
8452.29.00.00.00 Diğerleri (Ev tipi ve otomatik üniteli olmayan diğer dikiş makinaları)
84.53 Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç)
84.54 Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları
84.56 Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro-erozyon, elektro-kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina ve aletler, su püskürtmeli kesme makinaları
84.57 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgâhlar ve çok istasyonlu transfer tezgâhları
84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları ( tornalama merkezleri dahil)
84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]
84.60 Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgâhlar ( 84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgâhları hariç)
84.61 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgâhları, testere, dilme tezgâhları ve diğer takım tezgâhları
84.62 Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler
84.63 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları
84.64 Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar
84.65 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama, yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil)
84.77 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline mahsus makina ve cihazlar
8479.10.00.00.19 Diğerleri (Yol çizme makinaları ile beton serme ve dökme makinaları dışındaki bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar)
8479.50.00.00.00 Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan)
8479.89 Diğerleri (Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makine ve cihazlar)
8480.71.00.00.00 Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar (Kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar)
8480.79.00.00.00 Diğerleri (Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olmayan kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar)
8515.80.10.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları (Metalleri işlemek için olanlar)
8515.80.90.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları (Metal dışındaki maddeleri işlemek için olanlar)
8515.80.90.90.00 Diğerleri (Metal dışındaki maddeleri işlemeye mahsus ultrasonik olmayan kaynak makinaları)

MADDE 2- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (II) sayılı listenin;

a) “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün 1 inci sırasının (a) bendinde yer alan “01.04” ibaresi, “01.04, 01.05” şeklinde değiştirilmiştir.

b) “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 14 üncü sırasına “Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki  vergi tutarları uygulanarak teslim edilen 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı malların vergi tutarları, bu mallara yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak Türkiye’de toplanan kullanılmış kızartmalık bitkisel yağlar ile kullanım süresi geçmiş bitkisel yağlardan elde edilen aynı cetveldeki 3824.90.97.90.54 G.T.İ.P. numaralı “oto biodizel”in harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, oto biodizel miktarının toplam harmanlanmış mal miktarına oranı kadar eksik uygulanır. Ancak bu orana göre belirlenen vergi tutarları, 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar için (I) sayılı listenin (A) cetvelinde belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98’inden az olamaz. Bu hesaplama sonucunda ortaya çıkan vergi tutarlarında virgülden sonraki 4 hane dikkate alınır. Bu mallara daha önce uygulanan vergi tutarları ile yukarıda belirlenen orana göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark için 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü uygulanır.

MADDE 4- 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararın 1 inci maddesinde yer alan liste aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(I) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ
G.T.İ.P. NO Mal İsmi ORAN (%)
2707.10.00.00.00 Benzol (Benzen) 0,75
2707.20.00.00.00 Toluol (Toluen) 0,75
2707.30.00.00.00 Ksilol (Ksilen) 0,75
2707.50.00.00.11 Solvent nafta (Çözücü nafta) 0,75
2707.50.00.00.19 Diğerleri 0,75
2707.99.19.00.00 Diğerleri 0,75
2707.99.20.00.00 Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen 0,75
2709.00.10.00.00 Tabii gazın kondanseleri 0,75
2710.12.21.00.00 White spirit 0,75
2710.12.25.00.00 Diğerleri 0,75
2710.12.90.00.11 Diğer solventler (Çözücüler) 0,75
2710.12.90.00.19 Diğerleri 0,75
2710.19.29.00.00 Diğerleri 0,75
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar
(Yalnız;-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri, 0,75
-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.) 28,5
2901.10.00.90.11 Hekzan 0,75
2901.10.00.90.12 Heptan 0,75
2901.10.00.90.13 Pentan 0,75
2901.10.00.90.19 Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar 0,75
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) 0,75
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) 0,75
2902.60.00.00.00 Etil benzen 0,75
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 0,75
38.11 Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 0,75
3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 2,5
3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler 2,5
2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) 28,5
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) 28,5
2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar) 28,5
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) 28,5
2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin (Yağlama yağları; diğer yağlar) 28,5
2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar) 28,5
2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) 28,5
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) 28,5
2710.19.99.00.25 Diğer madeni yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar) 28,5
2710.19.99.00.21   Spindle oil 28,5
2710.19.99.00.22   Light neutral 28,5
2710.19.99.00.23   Heavy neutral 28,5
2710.19.99.00.24  Bright stock 28,5
2710.19.99.00.98 Diğerleri 28,5
2712.20 Ağırlık itibariyle % 0,75'den az yağ içeren parafin 28,5
2710.19.25.00.11 Gazyağı 2
2710.19.25.00.19 Diğerleri 2
3403.11.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları) 1,43
3403.19.10.00.00 Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler (Yağlama müstahzarları) 1,43
3403.19.90.00.00 Diğerleri (Yağlama müstahzarları) 1,43
3403.91.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları) 1,43
3403.99.00.00.00 Diğerleri (Yağlama müstahzarları) 1,43

MADDE 5- 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararın 3 üncü maddesinde yer alan liste aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi
2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar
2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.25 Diğer madeni yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar "[Yalnız 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]"
3403.11.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)
3403.19.10.00.00 Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler (Yağlama müstahzarları)
3403.19.90.00.00 Diğerleri (Yağlama müstahzarları)
3403.91.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)
3403.99.00.00.00 Diğerleri (Yağlama müstahzarları)
 

MADDE 6- Bu Kararın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir. 

MADDE 7- Bu Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen kullanılmış kızartmalık bitkisel yağlar ile kullanım süresi geçmiş bitkisel yağların Türkiye’de toplanmasına ilişkin uygulamayı, belirlenen esaslar dâhilinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı takip ve kontrol eder. 

MADDE 8- 5/6/2006 tarihli ve 2006/11202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Bu Kararın 3 üncü ve 8 inci maddeleri yayımını takip eden ay başında, diğer maddeleri ise yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
30.12.2007 26742
24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik Yapan Kararnamelerin Yayımlandığı Resmi Gazetelerin
Tarihi Sayısı
08.02.2008 26781
06.04.2008 26839
19.07.2008 26941
20.09.2008 27003
29.03.2009 27184
15.07.2009 27289
28.04.2011 27918
27.11.2011 28125
27.12.2011 28155
27.01.2012 28186
24.03.2012 28243
12.09.2012 28409
01.01.2013 28515
24.02.2013 28569

8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
09.10.2012 28436

5/6/2006 tarihli ve 2006/11202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
08.12.2006 26370

5/6/2006 tarihli ve 2006/11202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik Yapan Kararnamelerin Yayımlandığı Resmi Gazetelerin
Tarihi Sayısı
20.06.2008 26912
25.02.2011 27857(2'nci Mükerrer)