English

Yeni gayrimenkul alınması, satılması veya niteliğinin değişmesi nedeniyle emlak vergisi bildiriminin yapılması unutulmamalıdır

Sirküler No: 1478 

2013 yılı içerisinde;

– Yeni bir gayrimenkul (bina, arsa, arazi) alınması veya mevcut gayrimenkulün satılması,

– Yeni bina inşa edilmesi,

– Mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüştürülmesi,

– Binanın kullanılış tarzının tamamen değiştirilmesi (örneğin; konut olarak kullanılan binanın tamamının veya bir kısmının işyerine dönüştürülmesi,

– Tarlanın arsaya dönüşmesi,

– Birleşme, bölünme, trampa, yola terk gibi nedenlerle arsanın parsel numaralarının veya metrekaresinin değişmesi,

– Daha evvel köy hudutlarında olan gayrimenkulün belediye sınırları içerisine alınması

hallerinde, gayrimenkulün bulunduğu belediye emlak vergi dairesi müdürlüğüne 2014 yılı vergilendirme işlemlerinde dikkate alınmak üzere 31.12.2013 tarihine kadar bildirim verilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda sayılan hallerin Ekim, Kasım veya Aralık 2013 aylarında meydana gelmesi halinde, bildirimin olayın vuku bulduğu tarihten itibaren 3 ay içinde verilmesi gerekmektedir.

Emlak Vergisi Kanununda yer alan istisna ve muafiyetlerin uygulanabilmesi için bu hususun mutlaka belgelendirilmesi şarttır. Özellikle turizm istisnasının uygulanabilmesi için bildirimle beraber “Turizm Yatırım Belgesi” nin de ilgili belediye ye verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın